Ápoló

Hirdetés feladója: Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona Gyula
Munkavégzés helye: Gyula (Békés megye)
Jelentkezési határidő: Nincs megadva
Várható kezdés: Nincs megadva

Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona Gyula

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona Gyula

ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:

határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidõ

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

Az ellátást igénybevevõk személyre szabott gondozása az orvos, az intézményvezetõ ápoló, és a gondozási egység vezetõ iránymutatása alapján, meghatározott, illetve aktuális szükséges gondozási szinten. A személyre szóló ápolási, gondozási folyamat kivitelezése, dokumentálása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Fõiskola, 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet szerint elõírt szakképesítés.,

 

§         orvosi alkalmasság,

§         büntetlen elõélet

§         magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

§         Felsõfokú képesítés, egyéb szakirányú szakképesítés,

§         szociális vagy egészségügyi területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások),

 

Elvárt kompetenciák:

§         Kiváló szintû empátiakészség,

§         Kiváló szintû csapatmunka,

§         pontosság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata

§         szakmai önéletrajz

§         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban lévõ személyes adatait az elbírálásban résztveveõk megismerhessék.

 

A munkakör betölthetõségének idõpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dolozim Emese intézményvezetõ ápoló nyújt, a 66/ 561-370 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona Gyula címére történõ megküldésével (5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: GY-69/2013. , valamint a munkakör megnevezését: ápoló.

 

§         Elektronikus úton Bagyinszki Zoltánné intézményvezetõ részére a bagyi@mail.globonet.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtási határidõt követõen az Eseti Bizottság javaslata alapján, személyes meghallgatás lehetõségével a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a pályázatról, melynek eredményérõl a pályázók tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. október 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  •       Fenntartó Önkormányzat honlapja - 2013. szeptember 10.
  •       Intézményi hírdetõtábla - 2013. szeptember 10.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2013. szeptember 10.

A pályázati kiírás közzétevõje a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Elvárások a jelölttel szemben

  • Az elbírálásánál elõnyt jelent: szociális vagy egészségügyi területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

Feladatok

  • ápoló

Jelentkezés módja / egyéb közlendők

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona Gyula címére történõ megküldésével (5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: GY-69/2013. , valamint a munkakör megnevezését: ápoló.

 

§         Elektronikus úton Bagyinszki Zoltánné intézményvezetõ részére a bagyi@mail.globonet.hu E-mail címen keresztül


banner_mi_allo