Tanító-testnevelés műveltségterülettel

Hirdetés feladója: Bereczki Máté Általános Iskola
Munkavégzés helye: Kunágota (Békés megye)
Jelentkezési határidő: Nincs megadva
Várható kezdés: Nincs megadva

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mezõkovácsházi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bereczki Máté Általános Iskola

Tanító-testnevelés mûveltségterülettel

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:

határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidõ

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5746 Kunágota, Rákóczi utca 11.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

Testnevelés óra: 5-6. évfolyamon. Sportköri foglalkozások tartása. Napközis feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Fõiskola, Tanító szak, testnevelés mûveltségterület,

 

§         magyar állampolgárság

§         büntetlen elõélet

§         cselekvõképesség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

§         szakmai önéletrajz

§         90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetõségének idõpontja:

A munkakör legkorábban 2013. november 1. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gazdagné Gál Margit nyújt, a 06-68-430-018 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mezõkovácsházi Tankerülete címére történõ megküldésével (5800 Mezõkovácsháza, Árpád utca 176. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 353-98/2013/KLIK/036 , valamint a munkakör megnevezését: Tanító-testnevelés mûveltségterülettel.

 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. október 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  •       Az intézmény honlapján - 2013. október 3.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2013. október 2.

A pályázati kiírás közzétevõje a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Elvárások a jelölttel szemben

  • teljes munkaidõ

Feladatok

  • Testnevelés óra: 5-6. évfolyamon

Jelentkezés módja / egyéb közlendők

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gazdagné Gál Margit nyújt, a 06-68-430-018 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mezõkovácsházi Tankerülete címére történõ megküldésével (5800 Mezõkovácsháza, Árpád utca 176. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 353-98/2013/KLIK/036 , valamint a munkakör megnevezését: Tanító-testnevelés mûveltségterülettel.


banner_mi_allo