Ápoló-gondozó

Hirdetés feladója: Városi Humánsegítõ és Szociális Szolgálat
Munkavégzés helye: Mezőberény (Békés megye)
Jelentkezési határidő: Nincs megadva
Várható kezdés: Nincs megadva

Városi Humánsegítõ és Szociális Szolgálat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Városi Humánsegítõ és Szociális Szolgálat

ápoló - gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:

határozott idejû 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidõ

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5650 Mezõberény, Juhász Gy. utca 1.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

Idõsek otthonában ápoló - gondozó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Középfokú képesítés, középiskola/gimnázium, általános ápoló és általános asszisztens, szociális ápoló és gondozó,

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Fényképes önéletrajz, végzettségeket igazoló dokumentumok másolata, erkölcsi bizonyítvány

 

A munkakör betölthetõségének idõpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Boros Krisztina nyújt, a 66/515-536 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Városi Humánsegítõ és Szociális Szolgálat címére történõ megküldésével (5650 Mezõberény, Juhász Gyula utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 6/2013. , valamint a munkakör megnevezését: ápoló - gondozó.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Érvényes pályázatot benyújtókat meghallgatja a pályázatot elõkészítõ bizottság. A pályázatok értékelése, valamint a személyes meghallgatás eredménye alapján a pályázó személyérõl a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázókat a pályázat eredményérõl írásban tájékoztatjuk. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. október 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  •       Mezõberény Város Honlapja - 2013. október 11.
  •       Városi Humánsegítõ és Szociális Szolgálat Honlapja - 2013. október 11.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mezobereny.hu; human.mezobereny.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2013. október 12.

A pályázati kiírás közzétevõje a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Elvárások a jelölttel szemben

  • általános ápoló és általános asszisztens

Feladatok

  • Idõsek otthonában ápoló - gondozó feladatok ellátása.

Jelentkezés módja / egyéb közlendők

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Boros Krisztina nyújt, a 66/515-536 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Városi Humánsegítõ és Szociális Szolgálat címére történõ megküldésével (5650 Mezõberény, Juhász Gyula utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 6/2013. , valamint a munkakör megnevezését: ápoló - gondozó.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Érvényes pályázatot benyújtókat meghallgatja a pályázatot elõkészítõ bizottság. A pályázatok értékelése, valamint a személyes meghallgatás eredménye alapján a pályázó személyérõl a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázókat a pályázat eredményérõl írásban tájékoztatjuk. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. október 30.


banner_mi_allo