Informatika-ének szakos középiskolai tanár

Hirdetés feladója: Gyomaendrõdi Kner Imre Gimnázium és Kollégium
Munkavégzés helye: Gyomaendrőd (Békés megye)
Jelentkezési határidő: Nincs megadva
Várható kezdés: Nincs megadva

KIK Gyomaendrõdi Tankerület

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gyomaendrõdi Kner Imre Gimnázium és Kollégium

informatika-ének szakos középiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:

határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidõ

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5500 Gyomaendrõd, Hõsök útja útja 39.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

9-13. évfolyamon informatika, 9-10. évfolyamokon ének-zene tantárgy tanítása, a nevelõtestület munkájában való aktív részvétel,pedagógiai programban rögzített célok megvalósítása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, informatika szakos középiskolai tanár, ének-zene,

§         Középiskolában töltött tanítási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Gyakorlott szintû Programozási ismeretek,

 

§         büntetlen elõélet

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

§         Angol nyelvbõl középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         önéletrajz, végzettséget igazoló oklevelek másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 

A munkakör betölthetõségének idõpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fekécs László Tankerületi Igazgató nyújt, a 66/282-053 vagy 30/626-6511 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a KIK Gyomaendrõdi Tankerület címére történõ megküldésével (5500 Gyomaendrõd, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 688/2013/KLIK/034 , valamint a munkakör megnevezését: informatika-ének szakos középiskolai tanár.

 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. november 6.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2013. október 18.

A pályázati kiírás közzétevõje a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Elvárások a jelölttel szemben

  • legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

Feladatok

  • informatika-ének szakos középiskolai tanár

Jelentkezés módja / egyéb közlendők

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fekécs László Tankerületi Igazgató nyújt, a 66/282-053 vagy 30/626-6511 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a KIK Gyomaendrõdi Tankerület címére történõ megküldésével (5500 Gyomaendrõd, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 688/2013/KLIK/034 , valamint a munkakör megnevezését: informatika-ének szakos középiskolai tanár.

 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. november 6.


banner_mi_allo