Napközis feladatok ellátása

Hirdetés feladója: Szabó Pál Általános Iskola és Alapfokú M?vészeti Iskola általános iskola
Munkavégzés helye: Vésztő (Békés megye)
Jelentkezési határidő: Nincs megadva
Várható kezdés: Nincs megadva

KLIK Szeghalmi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szabó Pál Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola
általános iskola

napközis feladatok ellátása

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:

határozott idejû 2013.12.02. - 2014. 07.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidõ

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5530 Vésztõ, Vörösmarty Mihály utca 1-7.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

napközis feladatok ellátása felsõ tagozatban

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Fõiskola, tanító/ tanár,

§         Pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintû Internetes alkalmazások,

 

§         Büntetlen elõélet.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

§         ének vagy német szakos tanár/ mûveltségterület,

 

Elvárt kompetenciák:

§         Kiváló szintû kommunikációs készség, empátia, gyermekszeretet és szervezõkészség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, alkalmazás esetén erkölcsi bizonyítvány

 

A munkakör betölthetõségének idõpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tölcsér Jánosné nyújt, a 06 20 2710 252 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a KLIK Szeghalmi Tankerülete címére történõ megküldésével (5530 Vésztõ, Vörösmarty Mihály utca 1-7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 469-1 , valamint a munkakör megnevezését: napközis feladatok ellátása.

 

§         Elektronikus úton Tölcsér Jánosné részére a szpiskola@veszto.hu E-mail címen keresztül

 

§         Személyesen: Tölcsér Jánosné, Békés megye, 5530 Vésztõ, Vörösmarty Mihály utca 1-7. .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. november 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  •       www.szpai.hu - 2013. november 6.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2013. november 4.

A pályázati kiírás közzétevõje a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Elvárások a jelölttel szemben

  • legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

Feladatok

  • napközis feladatok ellátása

Jelentkezés módja / egyéb közlendők

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tölcsér Jánosné nyújt, a 06 20 2710 252 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a KLIK Szeghalmi Tankerülete címére történõ megküldésével (5530 Vésztõ, Vörösmarty Mihály utca 1-7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 469-1 , valamint a munkakör megnevezését: napközis feladatok ellátása.

 

§         Elektronikus úton Tölcsér Jánosné részére a szpiskola@veszto.hu E-mail címen keresztül

 

§         Személyesen: Tölcsér Jánosné, Békés megye, 5530 Vésztõ, Vörösmarty Mihály utca 1-7. .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. november 29.


banner_mi_allo