Védőnő

Hirdetés feladója: Doboz Nagyközség Önkormányzata Védõnõi Szolgálat
Munkavégzés helye: Doboz (Békés megye)
Jelentkezési határidő: Nincs megadva
Várható kezdés: Nincs megadva

Doboz Nagyközség Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Doboz Nagyközség Önkormányzata Védõnõi Szolgálat védõnõ

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:

határozott idejû 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidõ

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5624 Doboz, Hunyadi tér 5.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

védõnõi teendõk teljes körû ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Felsõfokú képesítés, védõnõi oklevél,

 

§         büntetlen elõélet, cselekvõképesség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         iskolai végzettséget igazoló irat másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 

A munkakör betölthetõségének idõpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. december 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Simon István Tamás nyújt, a 66/268-765 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Doboz Nagyközség Önkormányzata címére történõ megküldésével (5624 Doboz, Kossuth tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 1422-4/2013 , valamint a munkakör megnevezését: védõnõ.

 

§         Személyesen: Kiss-Balogh Györgyné, Békés megye, 5624 Doboz, Kossuth tér 3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a polgármester bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. december 20.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.doboz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2013. november 18.

A pályázati kiírás közzétevõje a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Elvárások a jelölttel szemben

  • Védõnõi oklevél

Feladatok

  • Védõnõ

Jelentkezés módja / egyéb közlendők

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. december 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Simon István Tamás nyújt, a 66/268-765 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Doboz Nagyközség Önkormányzata címére történõ megküldésével (5624 Doboz, Kossuth tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 1422-4/2013 , valamint a munkakör megnevezését: védõnõ.

 

§         Személyesen: Kiss-Balogh Györgyné, Békés megye, 5624 Doboz, Kossuth tér 3. .


banner_mi_allo