Fejlesztő tréner (6 fő)

Hirdetés feladója: Türr István Képzõ és Kutató Intézet
Munkavégzés helye: Békéscsaba (Békés megye)
Jelentkezési határidő: Nincs megadva
Várható kezdés: Nincs megadva

Türr István Képzõ és Kutató Intézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Türr István Képzõ és Kutató Intézet TÁMOP-5.3.10-12/1. Projektiroda Fejlesztõ tréner (6 fõ)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:

határozott idejû 2015.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidõ

A munkavégzés helye:

Békés megye, , .

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

A projektben részt vevõk alapkompetenciáinak fejlesztése. A képzési program alapján a képzés magas színvonalon történõ megtartása, a szükséges számonkérés elvégzése, a résztvevõk értékelése, teljesítményének mérése. Felmért szükségletek alapján folyamatos támogatást biztosít a projektben résztvevõk számára. Az egyéni fejlesztési tervben foglalt tevékenységek végrehajtása, nyomon követése. Az ügyfél képzésbe tartását segíti, motivációját erõsíti, az egyéni tanulási problémákat kezeli. Szupervizíóban (esetmegbeszéléseken) vesz részt.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Felsõfokú képesítés, Tanítói, fejlesztõ pedagógus, gyógypedagógus ,

§         Felnõttképzés területén szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

§         Személyi adatait is tartalmazó, fényképes szakmai önéletrajz

§         Motivációs levél

§         Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

§         Referencia a hátrányos helyzetû személyekkel folytatott tevékenységekrõl

§         Hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy nyilatkozat arra, hogy a nyertes pályázata esetén a bizonyítványt legkésõbb a kinevezés idõpontjában benyújtja

§         Nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez való hozzájárulásról

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

§         Alacsony iskolai végzettségûekkel, hátrányos helyzetûekkel kapcsolatos szakmai és oktató tevékenység - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

Elvárt kompetenciák:

§         Kiváló szintû Együttmûködési képesség,

§         Kiváló szintû Kommunikációs és kapcsolatteremtõ képesség,

§         Jó szintû Szervezõkészség,

§         Magas empatikus képesség,

§         Megbízhatóság,

§         Elõítélet mentesség,

§         Önálló munkavégzés,

§         Vonatkozó jogszabályok ismerete,

 

A munkakör betölthetõségének idõpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. december 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Türr István Képzõ és Kutató Intézet címére történõ megküldésével (1054 Budapest, Széchenyi utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 8257/003/2013/ , valamint a munkakör megnevezését: Fejlesztõ tréner (6 fõ).

 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. február 4.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2013. november 19.

A pályázati kiírás közzétevõje a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Elvárások a jelölttel szemben

  • Felnõttképzés területén szerzett gyakorlat

Feladatok

  • Fejlesztõ tréner

Jelentkezés módja / egyéb közlendők

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. december 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Türr István Képzõ és Kutató Intézet címére történõ megküldésével (1054 Budapest, Széchenyi utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 8257/003/2013/ , valamint a munkakör megnevezését: Fejlesztõ tréner (6 fõ).


banner_mi_allo