Rendszergazda

Hirdetés feladója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Orosházi Tankerülete
Munkavégzés helye: Orosháza (Békés megye)
Jelentkezési határidő: Nincs megadva
Várható kezdés: Nincs megadva

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Orosházi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Orosházi Tankerülete Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium rendszergazda

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:

határozott idejû 2014.07.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidõ

A munkavégzés helye:

Békés megye, Orosházi Tankerület, .

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

A feladatok ellátása a Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium székhely intézményében és tagintézményeiben, valamint szükség esetén az Orosházi Tankerülethez tartozó köznevelési intézményekben történik a következõk szerint: -rendszergazdai feladatok ellátása, kiemelten a windows és linux szerverek és kliensek üzemeltetése -hálózat felügyelete, karbantartása -iskolai környezetben alkalmazott szoftverek magas szintû kezelése -behatolás védelmi feladatok ellátása -kiadványok készítése, tervezéstõl végtermékig -nyilvántartások készítése, kezelése -archiválási, mentési feladatok -audio-vizuális eszköz és technológia kezelése -hangtechnikai, hangosítási, képkészítési, képkezelési és feldolgozási feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Felsõfokú képesítés, rendszergazda,

§         Professzionális szintû Hálózatismeret,

§         Professzionális szintû Hardverismeret,

§         Professzionális szintû Informatikai rendszerismeret,

§         Professzionális szintû Internetes alkalmazások,

§         Professzionális szintû Levelezõ rendszerek (LotusNotes, Outlook),

§         Professzionális szintû MS Office (irodai alkalmazások),

§         Professzionális szintû MS Windows NT/2000/XP,

§         Professzionális szintû Programozási ismeretek,

§         Professzionális szintû Rendszergazdai ismeretek,

 

§         magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség

§         5 év feletti rendszergazdai gyakorlat

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

§         Fõiskola, informatika/rendszergazda,

 

§         -iskolánál szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         -szakmai önéletrajz

§         -végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata

§         -90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

§         -szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum

§         -a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

 

A munkakör betölthetõségének idõpontja:

A munkakör legkorábban 2013. december 10. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. december 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Orosházi Tankerülete címére történõ megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 252-1/2013/KIK/037 , valamint a munkakör megnevezését: rendszergazda.

 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. december 9.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2013. november 21.

A pályázati kiírás közzétevõje a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Elvárások a jelölttel szemben

  • 5 év feletti rendszergazdai gyakorlat

Feladatok

  • Rendszergazda

Jelentkezés módja / egyéb közlendők

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. december 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Orosházi Tankerülete címére történõ megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 252-1/2013/KIK/037 , valamint a munkakör megnevezését: rendszergazda.


banner_mi_allo