Informatika-angol szakos tanár

Hirdetés feladója: Ady Endre-Bay Zoltán Középiskola és Kollégium
Munkavégzés helye: Sarkad (Békés megye)
Jelentkezési határidő: Nincs megadva
Várható kezdés: Nincs megadva

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Sarkadi Tankerület

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ady Endr-Bay Zoltán Középiskola és Kollégium

informatika-angol szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:

határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidõ

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5720 Sarkad, Vasút utca 2.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

Informatika és angol tantárgyak oktatása középiskolában,

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, Egyetemi szintû vagy mesterfokozatú, a tantárgynak megfelelõ szakos tanár.,

 

§         informatika tantárgy oktatása angol nyelven, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         diploma másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz

 

A munkakör betölthetõségének idõpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. december 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Sarkadi Tankerület címére történõ megküldésével (5720 Sarkad, Kossuth utca 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 27-94/2013/KLIK/038 , valamint a munkakör megnevezését: informatika-angol szakos tanár.

 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. december 22.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2013. december 4.

A pályázati kiírás közzétevõje a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Elvárások a jelölttel szemben

  • Informatika tantárgy oktatása angol nyelven

Feladatok

  • Informatika-angol szakos tanár

Jelentkezés módja / egyéb közlendők

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. december 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Sarkadi Tankerület címére történõ megküldésével (5720 Sarkad, Kossuth utca 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 27-94/2013/KLIK/038 , valamint a munkakör megnevezését: informatika-angol szakos tanár.

 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. december 22.


banner_mi_allo