Job - Állás - Karrier

2010. január 1-től két új támogatási forma kerül bevezetésre

1. a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek foglalkoztatásának támogatása és
2. a válság következtében munkahelyüket elvesztő személyek foglalkoztatásának elősegítését célzó támogatás.

1.   A rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek foglalkoztatásának támogatása

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.) 16/B. §-a és a 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet által bevezetett új támogatási forma a rendelkezésre állási támogatásra jogosultak foglalkoztatásának elősegítését szolgálja.
Támogatást vehet igénybe az a munkáltató, aki rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyt teljes munkaidőben, munkaviszony keretében foglalkoztat.
A foglalkoztatáshoz legfeljebb a támogatás megállapításakor hatályos rendelkezésre állási támogatás összegének megfelelő mértékű támogatás nyújtható.

A támogatás igénybe vételének feltételei:
A munkáltató
a) a foglalkoztatást legalább a támogatás folyósításának időtartama alatt fenntartja,
b) a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónapban meglévő munkavállalója munkaviszonyát a működési körében felmerülő okból rendes felmondással nem szüntette meg,
c) kötelezettséget vállal arra, hogy a b) pont szerinti munkaviszony megszüntetésére a támogatás folyósításának időtartama alatt sem kerül sor,
d) a foglalkoztatottak létszámát a foglalkoztatás megkezdését megelőző havi átlagos statisztikai állományi létszámhoz képest bővíti.

A támogatás legfeljebb egy évi időtartamra nyújtható.
A támogatás igénybevételével egyidejűleg ugyanazon munkavállaló foglalkoztatásához – a helyközi utazás támogatása, a csoportos személyszállítás támogatása, valamint a külön törvény szerint igénybe vehető START EXTRA kártyával rendelkező személy foglalkoztatásához kapcsolódó járulékkedvezmény kivételével – más támogatás nem vehető igénybe.
A támogatás iránti kérelmet a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy foglalkoztatásának megkezdését megelőzően kell benyújtani a munkáltató székhelye/telephelye szerint illetékes regionális munkaügyi központ kirendeltségéhez.

 

 Állami Foglalkoztatási Szolgálat

 Új támogatási formák bevezetése

 

2.   A válság következtében munkahelyüket elvesztő személyek foglalkoztatásának elősegítését célzó támogatás

A támogatás célja, a gazdasági válság következtében álláskeresővé vált, és álláskeresési járadékban részesülő munkavállalók munkához juttatása oly módon, hogy az álláskeresési járadék folyósítási idejéből még hátralévő időtartamra járó álláskeresési járadék összege a foglalkoztatásukat segítse elő.

A támogatás igénybe vételének feltételei:

A munkáltató vállalja:
a) a válság miatt regisztrált álláskeresővé vált és álláskeresési járadékban részesülő személy teljes munkaidőben történő foglalkoztatását,
b) a munkavállalóval határozott idejű munkaviszonyt létesít,
c) a foglalkoztatással bővíti a kérelem benyújtását megelőző hónapban fennálló áltagos statisztikai állományi létszámát.

További feltétel, hogy az álláskeresési járadékban részesülő személy legalább 180 nap járadékra legyen jogosult a munkába lépéskor.
A támogatás mértéke nem haladhatja meg a munkába lépéskor hatályos minimálbér és járuléka 60 százalékát. Ha az álláskeresőnek az álláskeresési járadék alapját képező járulékalapja az álláskeresővé válást közvetlenül megelőzően alacsonyabb volt, mint a kötelező legkiesebb munkabér, a támogatás mértékét azzal arányosan kell megállapítani.
A támogatással párhuzamosan az érvényes Start-kártyával rendelkező munkavállaló foglalkoztatása esetén a kártya érvényességi idején belül a munkaadót megillető járulékkedvezmény is igénybe vehető.
A támogatás időtartama megegyezik a munkába lépéskor az álláskeresési járadék folyósítási idejéből még fennmaradó időtartammal.
A támogatást a munkaügyi központ havonta utólag folyósítja a munkáltató által beküldött elszámolás alapján.

 

Forrás: Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Job Online - www.munkahely.biz

Szólj hozzá a fórumon!

banner_mi_allo